طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۳۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سبدگردان آگاه انواع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای را که برای مشتری به صرفه بوده و مطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری باشد، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد ؛ مشروط به اینکه موارد مذکور در قرارداد سبدگردانی یا پیوست‌های آن به تفکیک به شرح ذیل قید شده باشد:

 

۱ – اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران به استثنای اوراق مشتقه، به شرط ذکر بازارهای مورد نظر

۲ – اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس ایران به استثنای اوراق مشتقه، به شرط ذکر بازارهای مورد نظر

۳ – واحد‌های سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس

۴ – قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

۵ – قراردادهای آتی قابل معامله در فرابورس ایران

۶ – اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

۷ – اختیار معامله قابل معامله در فرابورس ایران

۸ – اوراق بهادار ناشران ایرانی (اعم از دولتی و غیردولتی) که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته نشده‌اند

۹ – انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی به شرط ذکر ارزی یا ریالی بودن آن

۱۰ – حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا (نظیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری مبتنی بر قیمت طلا)