Asset Management Booklet

شرکت سبدگردان آگاه > Asset Management Booklet
کتاب مدیریت دارایی آگاه

اگر وقت یا دانش لازم را برای سرمایه‌گذاری در بورس ندارید، کتابچه مدیریت دارایی آگاه را از دست ندهید!

شما در این کتاب می‌توانید از موارد زیر آگاه شوید:

 • تاریخچه بازار سرمایه در دنیا
 • مهمترین بازارهای سرمایه در جهان
 • تاریخچه بورس در ایران
 • رشد بازار سرمایه در ایران
 • انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس
 • تاریخچه پیدایش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • مزایا و معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • سبدگردانی اختصاصی
 • مزایا و محدودیت‌های سبدگردانی اختصاصی
 • کارمزد سبدگردانی اختصاصی
 • نحوه سرمایه‌گذاری در سبدهای اختصاصی
 • تفاوت و مقایسه سبدهای اختصاصی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • در صورتی که حداقل سرمایه شما بیش از 3 میلیارد تومان باشد، شرایط سرمایه‌گذاری در سبدگردانی اختصاصی را دارید.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
agahinvestlanding
agahinvestlanding
 • در صورتی که حداقل سرمایه شما بیش از 3 میلیارد تومان باشد، شرایط سرمایه‌گذاری در سبدگردانی اختصاصی را دارید.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

شما در این کتاب می‌توانید از موارد زیر آگاه شوید:

 • تاریخچه بازار سرمایه در دنیا
 • مهمترین بازارهای سرمایه در جهان
 • تاریخچه بورس در ایران
 • رشد بازار سرمایه در ایران
 • انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس
 • تاریخچه پیدایش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • مزایا و معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • سبدگردانی اختصاصی
 • مزایا و محدودیت‌های سبدگردانی اختصاصی
 • کارمزد سبدگردانی اختصاصی
 • نحوه سرمایه‌گذاری در سبدهای اختصاصی
 • تفاوت و مقایسه سبدهای اختصاصی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری